Mệt mỏi với ATM!

Gốc
Hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) của các ngân hàng đang hoạt động "bở hơi tai" vào dịp cận Tết.  Với quy định mới từ 1.1.2008, người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đều phải nhận qua tài khoản, ATM càng làm khổ khách hàng...

Tin nóng

Tin mới