Dân khốn khổ vì đường bị rào chắn làm metro Nhổn - Ga Hà Nội

Dân khốn khổ vì đường bị rào chắn làm metro Nhổn - Ga Hà Nội

Vì sao Hà Nội đề xuất gia hạn thêm 5 năm với dự án Metro Nhổn-ga Hà Nội?

Vì sao Hà Nội đề xuất gia hạn thêm 5 năm với dự án Metro Nhổn-ga Hà Nội?

Hơn 1.900 tỷ đồng tăng thêm tại dự án Nhổn - ga Hà Nội lấy từ đâu?

Hơn 1.900 tỷ đồng tăng thêm tại dự án Nhổn - ga Hà Nội lấy từ đâu?

Vì sao cần thêm 5 năm để hoàn thiện dự án metro Nhổn - ga Hà Nội?

Vì sao cần thêm 5 năm để hoàn thiện dự án metro Nhổn - ga Hà Nội?

Metro Nhổn - ga Hà Nội tăng gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Metro Nhổn - ga Hà Nội tăng gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Đề nghị thêm 5 năm hoàn thiện Metro Nhổn - ga Hà Nội

Đề nghị thêm 5 năm hoàn thiện Metro Nhổn - ga Hà Nội

Hà Nội đề xuất lùi 5 năm để hoàn thành tuyến metro Nhổn

Hà Nội đề xuất lùi 5 năm để hoàn thành tuyến metro Nhổn

Công trường tàu điện Nhổn-ga Hà Nội tăng tốc sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Công trường tàu điện Nhổn-ga Hà Nội tăng tốc sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ
Công trường tàu điện Nhổn-ga Hà Nội tăng tốc sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ
Công trường tàu điện Nhổn-ga Hà Nội tăng tốc sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Công trường tàu điện Nhổn-ga Hà Nội tăng tốc sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Gỡ 'nút thắt' cho dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Gỡ 'nút thắt' cho dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Cận cảnh khu Depot Nhổn thuộc dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội

Cận cảnh khu Depot Nhổn thuộc dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội

Gỡ nút thắt để vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2022

Gỡ nút thắt để vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2022

Nhìn từ flycam, công trường Depot Nhổn vẫn ngổn ngang dù 4 tháng nữa tới hạn chạy tàu

Nhìn từ flycam, công trường Depot Nhổn vẫn ngổn ngang dù 4 tháng nữa tới hạn chạy tàu

Ngổn ngang Depot Nhổn trước thời hạn chót

Ngổn ngang Depot Nhổn trước thời hạn chót

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội: Kích hoạt phương án dự phòng

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội: Kích hoạt phương án dự phòng

Khu Depot Nhổn sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Khu Depot Nhổn sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Khu Depot Nhổn sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Khu Depot Nhổn sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ

Đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội: Gỡ nút thắt cuối cùng như thế nào?

Đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội: Gỡ nút thắt cuối cùng như thế nào?