Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và các đối tác trong nước, Cty METRO Cash & Carry Việt Nam tổ chức hội nghị các nhà cung cấp với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chủ đề “Cơ hội phát triển thị trường khách hàng chuyên nghiệp”, thu hút sự tham gia của gần 1.000 nhà quản lý cấp cao từ các DN sản xuất, nhà cung cấp, khách hàng chuyên nghiệp.

Trọng tâm của hội nghị lần này là trình bày rõ các nhóm khách hàng mục tiêu, chiến lược kinh doanh đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này, cơ hội phát triển thương hiệu riêng, và cơ hội xuất khẩu dành cho các nhà cung cấp. Hiện mỗi năm Tập đoàn METRO thu mua trực tiếp và gián tiếp các hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có trị giá lên tới trên 50 triệu USD, để cung cấp cho mạng lưới các trung tâm METRO trên toàn thế giới. Cũng tại hội nghị, Cty METRO cũng trình bày chiến dịch định vị hình ảnh mới của METRO Cash & Carry trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.