Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBCK ngày 15/10/2009 của UBCKNN về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) thông báo:

- Địa chỉ chi nhánh cũ: 243 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội - Địa chỉ chi nhánh mới: Tầng 6 tòa nhà Minexport, số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 62682888.