Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) thông báo đã không mua được 1 triệu cp của CTCP MHC (HOSE: MHC) như đã đăng ký trước đó trong khoảng thời gian từ 26/06 - 24/07 do diễn biến giá cp không đạt như kỳ vọng.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - MHC - BC KQGDCP NGUOI LIEN QUAN-JAMBF.JPG

Minh Tuấn