MHC: Lỗ hơn 43 tỷ đồng chủ yếu do thanh lý đội tàu

Gốc
(Vietstock) – CTCP Hàng Hải Hà Nội (HOSE: MHC) cho biết năm 2010 lỗ 43.6 tỷ đồng là do kết quả thanh lý đội tàu lỗ 36.6 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận âm còn do hoạt động khai thác đội tàu không hiệu quả. Cụ thể, lượng hàng vận chuyển trên thị trường ít và giá cước thấp, chi phí khai thác và sửa chữa đội tàu lớn, Tuy nhiên, công ty cho biết chính việc thanh lý đội tàu trong 6 tháng đầu năm 2010 đã làm giảm triệt để các chi phí liên quan đến hoạt động khai thác và sửa chữa đội tàu, giảm phần lớn chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu cho các kỳ tiếp theo. Qua đó giúp công ty từng bước bình ổn hoạt động kinh doanh và có lãi. Điển hình là quý 3 và quý 4/2010, công ty lãi lần lượt 1.1 tỷ đồng và 18.9 tỷ đồng. Trong năm 2011, công ty dự kiến tổng lợi nhuận đạt 20-30 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới