CTCP MHC (HNX: MHC) đã công bố thông tin liên quan đến việc thay thế Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Đặng Tiến Thành sẽ trở thành Chủ tịch HĐQT thay thế ông Chu Nguyên Bình kể từ 26/11/2015.

* ĐHĐCĐ bất thường MHC: Về “một nhà” với STG, chốt lời khoản đầu tư tại HAH

* “Ván cờ” của STG tại MHC đã đến hồi kết?

Được biết, ông Đặng Tiến Thành là 1 trong 2 nhân sự mới đây được CTCK IB (HNX: VIX ) đề cử vào HĐQT MHC và đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường.

Ông Đặng Tiến Thành đã có 12 năm (2002–2014) làm việc tại CTCP Vinafco (UPCoM: VFC ), từng đảm nhận chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco. Tới tháng 6/2014, ông Thành chuyển công tác và đảm nhận vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Timescom Toàn Cầu và Timescom Khiết Phong.

Tài liệu đính kèm:
20151125_20151125 - MHC - CBTT Thay doi nhan su.pdf