Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mianma bỏ lệnh giới nghiêm ở Yangoon và Mandalay

Báo VTC News
Gốc

Chính phủ Mianma đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm trước thời hạn tại hai thành phố Yangoon và Mandalay.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219168/Default.aspx