MIC: Cổ đông sáng lập đã bán 20.000 cổ phiếu, giảm còn 2,7%

Gốc
(ATPvietnam.com) -CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã chứng khoán MIC) thông báo, cổ đông sáng lập của Công ty là CTCP Cung ứng Vật tư Công nghiệp Viễn Thiên đã bán 20.000 cổ phiếu MIC.

Tin nóng

Tin mới