Micheal Phelps bơi thi với cá mập trắng? Nghe thật kỳ lạ nhưng đây hoàn toàn là điều có thật.