Không lâu sau khi ra mắt phiên bản cho các hệ điều hành cho Windows Phone, iOS và Android thì hôm nay phần mềm OneDrive đã chính thức có mặt trên BlackBerry 10. Các tính năng trên BB10 cũng tương đương các hệ điều hành khác, bạn cũng có thể tải hình chụp và video lên trực tiếp thông qua tính năng tự động của OneDrive. Tất nhiên là không thể thiếu chỉnh sửa, chia sẻ file trực tiếp bằng phần mềm này. Người dùng mới sẽ được tặng 7GB dung lượng lưu trữ online, bạn có thể tham khảo bài viết sau để tăng thêm dụng lượng cho mình: Các thủ thuật giúp bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến OneDrive tốt hơn.

Không lâu sau khi ra mắt phiên bản cho các hệ điều hành cho Windows Phone, iOS và Android thì hôm nay phần mềm OneDrive đã chính thức có mặt trên BlackBerry 10 . Các tính năng trên BB10 cũng tương đương các hệ điều hành khác, bạn cũng có thể tải hình chụp và video lên trực tiếp thông qua tính năng tự động của OneDrive. Tất nhiên là không thể thiếu chỉnh sửa, chia sẻ file trực tiếp bằng phần mềm này. Người dùng mới sẽ được tặng 7GB dung lượng lưu trữ online, bạn có thể tham khảo bài viết sau để tăng thêm dụng lượng cho mình: Các thủ thuật giúp bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến OneDrive tốt hơn .

Tải về trực tiếp từ BlackBerry World , hoặc quét mã code dưới đây: