Microsoft đã ‘chiếm’ được Facebook

Gốc
(Danong.com) Tập đoàn Microsoft đã mua 1.6% cổ phần của facebook-website “hệ điều hành xã hội” với giá 240 triệu đô la Mỹ.

Tin nóng

Tin mới