Tập đoàn chế tạo phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft của Mỹ ra thông báo cho biết mặc dù phải bỏ ra một khoản tiền lớn để khắc phục khiếm khuyết đối với phần mềm của chương trình trò chơi điện tử "Xbox". Nhưng trong quý 4 năm tài chính của Microsoft kết thúc vào ngày 30/6/07, tức quý II/0,7 tập đoàn vẫn thu được khoản lợi nhuận khổng lồ 3,04 tỷ USD, tăng 7% so với mức lợi nhuận 2,83 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

small_2095.jpg Tổng doanh thu của tập đoàn trong quý đạt 13,37 tỷ USD, tăng 13%. Doanh số bán ra của hệ điều hành Window trong quý đạt 3,81 tỷ USD, tăng 14%. Doanh thu từ các dịch vụ trên mạng, trong đó có dịch vụ quảng cáo, tuy đã tăng trong quý nhưng vẫn chưa thu được lãi, thậm chí còn lỗ 239 triệu USD, do Microsoft vẫn tiếp tục thua kém Google và Yahoo trong dịch vụ tìm kiếm trên mạng. Giám đốc phụ trách quan hệvới các nhà đầu tư của Microsoft, bà Collen Healy, cho biết tổng lợi nhuận của công ty trong cả năm tài chính tính đến hết ngày 30/6/07 đạt 14,07 tỷ USD, so với mức lợi nhuận 12,6 tỷ của năm tài chính trước đó. Doanh thu của công ty trong năm tài chính này tăng 15%, đạt 51,12 tỷ USD.