Microsoft giảm 100 USD giá bán MTB Surface Pro

Gốc
Sau khi giảm đến 150 USD giá bán MTB Surface RT gần đây, Microsoft tiếp tục thực hiện chính sách giảm 100 USD giá bán Surface Pro, bao gồm cả 2 phiên bản 64 GB và 128 GB.

Tin nóng

Tin mới