Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft lại gia hạn thêm thời gian cho Windows XP

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Microsoft lại kéo dài thời hạn “sống” cho Windows XP hôm 22/12/2008.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12581&chnlid=20&t=pcolarticle