Microsoft miễn phí Windows 7 cho trường học ở Nga

Gốc
Hình minh họa: Một lớp học được trang bị máy tính ở Nga. Trong tháng 4/2010, đĩa cài đặt sẽ được gửi tới tất cả 54 nghìn trường phổ thông ở Nga. Hơn thế, các trường phổ thông Nga không những được phép cài đặt Windows 7 lên máy tính học tập ở các lớp học mà còn được phép cài HĐH này cho máy tính của giáo viên ở nhà.

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010, Microsoft đã hoàn toàn đảm bảo phần mềm cho tất cả các trường học Nga bao gồm cả những bản nâng cấp. Việc này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ đầu tiên” mà Microsoft thực hiện ở Nga. Quyết định về việc cung cấp bổ sung miễn phí Windows 7 bằng DVD sẽ cho phép thực hiện quá trình cài đặt HĐH này đơn giản hơn rất nhiều. Học sinh thì được học bằng HĐH mới còn giáo viên thì được sử dụng miễn phí HĐH mới tại nơi làm việc cũng như ở nhà. Cùng với đĩa cài đặt Windows 7, tất cả các trường phổ thông Nga cũng sẽ nhận được DVD cùng tài liệu học tập cho học sinh, giáo viên và lãnh đạo các trường, các sản phẩm phần mềm miễn phí và lộ trình huấn luyện gồm bộ sách giáo khoa thực hành về sử dụng Microsoft Windows 7, Office 2007, các dịch vụ Internet và các công nghệ khác ứng dụng trong quá trình dạy và học... Nguồn :IDG News Service Nga, 25/3/2010

Tin nóng

Tin mới