Microsoft phủ nhận trách nhiệm khi các website bị tấn công

Microsoft phủ nhận rằng, những lỗ hổng trong các phần mềm web và SQL Server của hãng đã bị khai thác để hack hàng trăm ngàn website trên Internet.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9910&t=pcolarticle