Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft thêm Office dựa trên web vào bộ Live@edu

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Office Live Workspace (chương trình để upload, chia sẻ các tài liệu trực tuyến) đang được nhắm vào người dùng tại các trường học.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8100&t=pcolarticle