Giám đốc điều hành Microsoft, ông Steve Ballmer đã có một cuộc gặp kín đáo với Chủ tịch Yahoo! Roy Bostock tại New York, ngay sau khi gã khổng lồ Web tìm được Giám đốc điều hành mới.