Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft tiết lộ vài chi tiết Windows Server 2008 R2

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Microsoft đưa ra những tài liệu sơ bộ về việc làm thế nào để cấu hình những công nghệ mới có trong Windows Server 2008 R2.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13068&chnlid=20&t=pcolarticle