Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft triển khai cam kết với Chính phủ Việt Nam

Báo Nhân Dân
Gốc

Đến năm 2010, hãng phần mềm Microsoft sẽ đào tạo 200 kỹ sư hệ thống Microsoft cho các cơ quan Chính phủ, cấp học bổng cho 300 sinh viên và hỗ trợ kinh doanh cho ít nhất 20 doanh nghiệp phần mềm.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117840&sub=76&top=41