Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft vá các lỗi nghiêm trọng trong hệ thống đồ họa Windows

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Patch Tuesday của tháng 4/2008 có 5 miếng vá những lỗi nghiêm trọng cho Windows, Internet Explorer và Microsoft Office.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9694&t=pcolarticle