Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Microsoft vá lỗi cho Excel

“Người khổng lồ ở Redmond” đang trong quá trình thêm miếng vá này vào Microsoft Update để nó sẽ được tự động gửi tới những người dùng đang chạy Excel 2007, Excel Services 2007.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8008&t=pcolarticle