Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Miền bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh

ND - Hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135132&sub=127&top=39