Miền Bắc: Bọ xoan dày đặc

Gốc
Trong vòng 3 ngày gần đây, tại nhiều nơi ở miền Bắc lại bắt đầu xuất hiện bọ xoan với mật độ dày đặc. Bọ xoan thường bu quanh các bóng điện thắp sáng, đặc biệt quanh các trụ đèn cao áp, thường xuất hiện hàng vạn con.

Tin nóng

Tin mới