Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh

Gốc
Kể từ năm học 2010-2011 cho đến năm học 2014-2015, theo quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ vừa ban hành, Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

Nghị định 49 xác định có 9 đối tượng thuộc diện được miễn toàn bộ học phí, cụ thể như sau: 1. Những người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại điều 78 của Bộ Luật Dân sự hoặc không đủ năng lực để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; người chưa thành niên từ 16 đến dưới 18 nhưng đang đi học văn hóa, học nghề có hoàn cảnh khó khăn. 5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước. 6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. 7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên). 8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. 9. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Nghị định 49 quy định có 2 mức giảm học phí, một loại giảm 70% và một loại giảm 50%. Ngoài việc miễn và giảm học phí, kể từ năm học 2010-2011, nhà nước còn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh. Mức hỗ trợ 70 ngàn đồng/tháng/học sinh với thời gian không quá 9 tháng/năm học. Kinh phí hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích (mua sách vở, đồ dùng học tập...). TN

Tin nóng

Tin mới