Giá heo hơi ngày 18/9/2022: Người nuôi lãi 600.000 đồng/con

Giá heo hơi ngày 18/9/2022: Người nuôi lãi 600.000 đồng/con

Giá heo hơi hôm nay 16/9: Khắp nơi cùng giảm, Tuyên Quang mỗi kg mất 5.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 16/9: Khắp nơi cùng giảm, Tuyên Quang mỗi kg mất 5.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 5/9: Ổn định, giao dịch trong mức 60.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 5/9: Ổn định, giao dịch trong mức 60.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 3/9: Chững lại trên cả nước, cao nhất ở mức 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 3/9: Chững lại trên cả nước, cao nhất ở mức 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 1/9/2022: Cả 3 miền tiếp tục giảm

Giá heo hơi ngày 1/9/2022: Cả 3 miền tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay 16/8: Ghi nhận mức tăng cao nhất 4.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 16/8: Ghi nhận mức tăng cao nhất 4.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Tăng/giảm từ 1.000 – 4.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Tăng/giảm từ 1.000 – 4.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 2/8/2022: Cả 3 miền đồng loạt giảm, người nuôi lo lắng

Giá heo hơi ngày 2/8/2022: Cả 3 miền đồng loạt giảm, người nuôi lo lắng

Giá heo hơi hôm nay: Bất ngờ giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay: Bất ngờ giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi 21/7: Tăng giảm trái chiều các địa phương

Giá heo hơi 21/7: Tăng giảm trái chiều các địa phương

Giá heo hơi hôm nay: Mức cao nhất lên 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay: Mức cao nhất lên 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay: Tăng mạnh trên diện rộng, mức cao nhất đã chạm 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay: Tăng mạnh trên diện rộng, mức cao nhất đã chạm 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 9/7: Tiếp tục tăng trên diện rộng, nhiều tỉnh tăng 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 9/7: Tiếp tục tăng trên diện rộng, nhiều tỉnh tăng 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 7/7: Nhiều nơi lên giá, tăng cao nhất 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 7/7: Nhiều nơi lên giá, tăng cao nhất 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 5/7/2022: Heo hơi đạt 65.000 đồng/kg người nuôi mới có lãi?

Giá heo hơi ngày 5/7/2022: Heo hơi đạt 65.000 đồng/kg người nuôi mới có lãi?

Giá heo hơi ngày 23/6/2022: Biến động nhẹ, cao nhất đạt 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 23/6/2022: Biến động nhẹ, cao nhất đạt 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay: Mức cao nhất vẫn duy trì ở mốc 58.000 đ/kg

Giá heo hơi hôm nay: Mức cao nhất vẫn duy trì ở mốc 58.000 đ/kg