Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Miễn phí chữa bệnh truyền nhiễm cho người bị cách ly y tế

Người bị cách ly y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, chi phí di chuyển. Đồng thời còn được hỗ trợ tiền ăn (đối với hộ nghèo) và cấp không thu tiền một số vật dụng thiết yếu sử dụng trong quá trình bị cách ly y tế...

Người bị cách ly y tế sẽ được miễn viện phí. Ảnh minh họa

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định cụ thể các chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế; quy định về nguồn kinh phí thực hiện, trách nhiệm chi trả và công tác quản lý kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định được hưởng các chế độ sau:

Thứ nhất, được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Thứ hai, được cấp không thu tiền: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế theo định mức sử dụng cho người bị cách ly y tế do Bộ Y tế ban hành.

Thứ ba, được miễn chi phí di chuyển từ nhà (đối với trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm phải thực hiện cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế hoặc từ cơ sở cách ly y tế này đến cơ sở cách ly y tế khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo mức bằng 0,2 lít xăng/km.

Thứ tư, trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi phí khám bệnh, điều trị bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nếu người đó có thẻ bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thứ năm, trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tử vong thì được miễn chi phí cho việc bảo quản, quàn ướp, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Thứ sáu, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y tế cung cấp bữa ăn theo yêu cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế. Chi phí tiền ăn do người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Trường hợp người bị cách ly y tế là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì được hỗ trợ tiền ăn theo mức 35.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế.

Bình Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/mien-phi-chua-benh-truyen-nhiem-cho-nguoi-bi-cach-ly-y-te/201111/103710.vgp