Miền Tây đón cá linh đầu mùa nước nổi

Gốc
Mùa nước nổi đang tràn về châu thổ miền Tây Nam Bộ mang theo tôm cá và phù sa. Trong đó, cá linh là đặc sản chỉ xuất hiện trong mùa này.

Tin nóng

Tin mới