Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có văn bản đồng ý việc miễn thuế với nhà thầu nước ngoài thực hiện đóng mới 2 tàu kiểm ngư.

Do đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan bổ sung nguồn vốn thanh toán khoản thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp đối với các tàu kiểm ngư thuộc Chương trình đóng tàu kiểm ngư KN-2011 tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long theo quy định.

Trong thời gian chờ Bộ Quốc phòng bố trí nguồn vốn để thanh toán khoản thuế phải nộp của tàu kiểm ngư số 01 và 02, cho phép Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long được gia hạn nộp khoản thuế đối với 2 tàu kiểm ngư trên và không tính phạt chậm nộp.

Nam Phương