Chuẩn bị đối phó với bão số 6, các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận đang triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu thiệt hại...