Kinh tế miền Trung: Làm gì để thoát khỏi 'điểm nghẽn'?

Kinh tế miền Trung: Làm gì để thoát khỏi 'điểm nghẽn'?

Cần phải thoát ra các điểm nghẽn để việc phát triển kinh tế miền Trung thực sự mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

27 liên quan

Phát triển miền Trung: Đừng để 'hai chân dẫm vào nhau'

Phát triển miền Trung: Đừng để 'hai chân dẫm vào nhau'

Cần tránh mâu thuẫn trong lựa chọn ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Phải làm sao...

27 liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 3 giải pháp lớn để miền Trung trở thành vùng động lực

Để tiếp tục phát triển miền Trung đi đúng hướng, thực sự trở thành một vùng động lực, một đầu tàu kinh tế...

27 liên quan

Giới thiệu tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung với mục tiêu tiếp tục phát triển vùng miền Trung đi đúng hướng, thực...

27 liên quan

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thiếu cơ chế điều phối đủ mạnh

Thiếu một cơ chế điều phối đủ mạnh là một trong những nguyên nhân khiến sự liên kết, phối hợp giữa các địa...

27 liên quan

Chỉ đạo nổi bật: Tổ chức hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Tán thành tổ chức hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung tại tỉnh Bình Định; Tập trung giải quyết dứt điểm...

27 liên quan

Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung sẽ được tổ chức tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị...

27 liên quan

Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị...

27 liên quan

Sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị...

27 liên quan

Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị...

27 liên quan

Thủ tướng đồng ý tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị...

27 liên quan