Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Miếng vá không chính thức cho lỗi Windows URI

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Nhà nghiên cứu có tên trực tuyến là Hackbunny đã công bố miếng vá cho lỗi URI ảnh hưởng tới Windows XP/Server 2003.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8039&t=pcolarticle