Hanoinet - Kế hoạch về một cuộc cải tổ Milan liên tục được các quan chức CLB nhắc đến, và cái tên mới nhất được đề cập đến là tiền vệ trẻ Hernanes, được xem là Pirlo mới.