Hanoinet - Vốn từ lâu bị dư luận chỉ trích khá nhiều vì duy trì một đội hình có độ tuổi trung bình quá cao, Milan thời gian qua dù rất nỗ lực nhưng cũng chưa thể thực sự tạo ra một cuộc cách mạng về lực lượng do nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có lý do tài chính.