(Zing) - Nữ hoàng tuổi teen Miley Cyrus tung tăng đi làm móng trong đôi tất rất mô-đen: lủng lỗ chỗ!