"Mimosa vàng" - Thơ của Trần Hoàng Vy

Gốc
Cứ như màu vạn cổ

Chín hườm ươm bóng cây
Hanh hao màu áo lụa
Thuở ngày xưa dáng gầy

Minh họa: Tuấn Anh

Cầm trong tay sợi nắng
Cài môi mimosa
Hát quên ngày lận đận
Vàng rơi hong bóng ngà

Em này, mimosa
Giữ ngày trong vạt nắng
Hương rưng rưng nỗi nhớ
Rụng gốc đầy mưa hoa

Hoa vàng mimosa!

Trần Hoàng Vy

Tin nóng

Tin mới