Mình đã lớn chưa?

Gốc
Mình đã 23 tuổi, là một sinh viên đại học sắp ra trường, nhưng đối với ba mẹ, mình vẫn còn rất con nít. Có lẽ cha mẹ đúng. Vì mình vẫn chưa bảo vệ được ý kiến của mình. Đáng buồn cho mình, hay đó là điều bình thường?

Tin nóng

Tin mới