Đây là phần dự thi trong chương trình Gương mặt thân quen.