Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa được điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán về việc tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Được biết, trong quý 1/2017, Mirae Asset thực hiện được 34 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 184% so cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế 18.5 tỷ đồng, tăng vọt so mức 109 triệu đồng của cùng kỳ 2016.

Theo lý giải của công ty, sở dĩ lợi nhuận tăng mạnh do việc tăng vốn chủ sở hữu từ quý 2/2016 doanh thu từ lãi tiền gửi tăng cùng với việc tăng thị phần môi giới dẫn đến doanh thu từ hoạt động môi giới cũng tăng vọt 258% so cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời doanh thu từ hoạt động ký quỹ cũng tăng 293%.

Mirae Asset tang von tu 700 ty len toi 2.000 ty dong - Anh 1

Theo kế hoạch, năm 2017 Mirae Asset sẽ tập trung vào môi giới khách hàng cá nhân và ngân hàng đầu tư, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh./.

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa được điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán về việc tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Được biết, trong quý 1/2017, Mirae Asset thực hiện được 34 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 184% so cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế 18,5 tỷ đồng, tăng vọt so mức 109 triệu đồng của cùng kỳ 2016.

Theo lý giải của công ty, sở dĩ lợi nhuận tăng mạnh do việc tăng vốn chủ sở hữu từ quý 2/2016 doanh thu từ lãi tiền gửi tăng cùng với việc tăng thị phần môi giới dẫn đến doanh thu từ hoạt động môi giới cũng tăng vọt 258% so cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời doanh thu từ hoạt động ký quỹ cũng tăng 293%.

Theo kế hoạch, năm 2017 Mirae Asset sẽ tập trung vào môi giới khách hàng cá nhân và ngân hàng đầu tư, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh./.