Game4V.com - Mới đây tự game bắn súng hành động Mirror War Hàn Quốc đã thêm vào trò chơi một đạo quân thứ 3: Evil Force. Đây là một MMORPG 3D đi cảnh, những lớp cơ bản và cao cấp các bạn sẽ thấy trong clip bên dưới:

Với các bản đồ như trước đây người chơi chỉ đi tiến và lùi, bây giờ được thêm vào đó là lăn sang bên hoặc di chuyển chéo sẽ tốt hơn cho người chơi. Hiện tại có hơn 10 lớp nhân vật trong trò chơi khiến nó đa dạng vượt trội hơn so với tựa game kinh điển Raiden. Chúng ta cùng mong chờ tới một sever Tiếng Anh trong ngày gần nhất...

Game4V's News

Shukio