Mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Kiên trì các mục tiêu vì một Việt Nam phát triển

Gốc
Sáng 1-9, tại Hà Nội, BCH Trung ương ĐCS Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2010). Chặng đường 65 năm đấu tranh bền bỉ vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH đã đánh dấu sự vươn lên không ngừng của dân tộc ta, nhân dân ta. Cách mạng tháng Tám chính là kết quả của một hệ thống các nhân tố tác động biện chứng; trong đó, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi chính là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 Ảnh: HOÀNG LONG Ngay trước lễ mít tinh trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lão thành cách mạng đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại lễ mít tinh Chặng đường 65 năm đấu tranh bền bỉ vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH đã đánh dấu sự vươn lên không ngừng của dân tộc ta, nhân dân ta. Cuộc Cách mạng tháng Tám thành công đã không chỉ là tiền đề mà còn là động lực, là sự mở đường cho những thắng lợi vẻ vang của đất nước ta trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc; cũng như trong sự nghiệp đổi mới ngày nay. Cách mạng tháng Tám chính là kết quả của một hệ thống các nhân tố tác động biện chứng; trong đó, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi chính là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại những thành quả vĩ đại cũng như những mốc son lịch sử của đất nước ta trong suốt 65 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nêu ra bốn bài học lớn của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bài học về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết - đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc; đoàn kết quốc tế. Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng- nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cũng trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước khẳng định: phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng tháng Tám, chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước. Đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải được phát huy đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước... Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và Nhà nước ta thật sự trở thành Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân ta. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tại Lễ mít tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 Ảnh: QUỐC ANH Cũng trong ngày 1-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu các bạn bè quốc tế đến từ 21 quốc gia dự kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước ta. Chiều tối cùng ngày, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Ngài El Houcine Fardan, Đại sứ Ma rốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển, khẳng định lại quyết tâm, mong muốn phát triển và thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, tổ chức quốc tế thông qua hợp tác chủ động và hiệu quả vì lợi ích chung; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước phát triển và hiện đại hóa vì tương lai tốt đẹp. Hoàng Mai - Ngọc Ước

Tin nóng

Tin mới