Mitsubishi 'hiến' Triton, bảo trợ đội đua xe địa hình chuyên nghiệp

Gốc
Với mong muốn thúc đẩy bộ môn đua xe địa hình chuyên nghiệp tại Việt Nam, Mitsubishi đã trao tặng bộ đôi bán tải Triton mới và trở thành nhà bảo trợ chính cho đội đua xe địa hình Racing AKA.

Việt Đức, Đình Tuyên