Công ty bảo hiểm Nhật Bản Mitsui Sumitomo đã quyết định mở rộng phạm vi bảo hiểm sang Châu Âu. Theo đó, từ tháng 10/07, Mitsui Sumitomo sẽ bắt đầu thực hiện bảo hiểm hỗ trợ rủi ro cho các doanh nghiệp của Đức. Ngoài ra, Mitsui Sumitomo cũng tăng cường liên kết với hiệp hội bảo hiểm Loyd để thành lập một công ty mới chuyên quản lý tại Anh.

small_4347.jpg Việc mở rộng phạm vi bảo hiểm của Mitsui Sumitomo nằm trong chiến lược phát triển hải ngoại để thâm nhập thị trường Châu Âu và Châu Á nhằm cân bằng thị trường bảo hiểm trong nước đang phát triển mạnh mẽ. Tại Đức, Mitsui Sumitomo sẽ thực hiện bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường, bảo hiểm hỏa hoạn cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Vốn pháp nhân của Mitsui Sumitomo tại Châu Âu cũng sẽ được tăng thêm 3 tỷ yên để giúp nâng cao khả năng thanh toán bảo hiểm của công ty tại khu vực này. Ngoài ra, Mitsui Sumitomo cũng sẽ mở văn phòng đại diện tại Đức với đội ngũ 20 nhân viên, bao gồm cả người bản xứ, để hoạt động bảo hiểm tiến triển thuận lợi. Hiện hoạt động bảo hiểm ra nước ngoài của các công ty bảo hiểm Nhật Bản chủ yếu vẫn dựa vào hình thức bán các chương trình bảo hiểm cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở nước sở tại. Quyết định đột phá của Mitsui Sumitomo dự báo một bước phát triển mới trong chiến lược bảo hiểm hải ngoại của hãng, đồng thời tăng thu nhập bảo hiểm lên 6 tỷ yên vào năm 2010.