(Vietstock) - Ngày 28/05, Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc điều chỉnh giá ngày giao dịch đầu tiên của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (HOSE: MKP).

Theo đó, ngày 02/06 tới, MKP sẽ chính thức giao dịch 9.21 triệu cp trên HOSE với mức giá tham chiếu 72,000 đồng/cp, thay cho mức 78,000 đồng/cp đã được thông báo trước đó. MKP cũng vừa có điều chỉnh thông tin trong bản cáo bạch về sự nhầm lẫn trong việc ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thành sau thuế. Theo đó, mức dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 của MKP là 60 tỷ đồng, năm 2011 là 71 tỷ đồng và 73.5 tỷ đồng vào năm 2012. Còn mức công ty đưa ra trước đó là của lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 75 tỷ đồng (2010), 89 tỷ đồng (2011) và 98 tỷ đồng (2012).