Mở 8 lớp dạy nghề cho 190 học viên

Gốc
Cơ sở bảo trợ xã hội Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 30-7-2008 của UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng; tổ chức phục hồi chức năng, đặc biệt đối với trẻ mồ côi, người tàn tật...

Tin nóng

Tin mới