Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mở cơ chế vốn cho giao thông

Gốc

Ông Bùi Quang Vinh.

Giao thông cũng là một trong những lĩnh vực tác động mọi mặt đến kinh tế - xã hội, là nền tảng cho sự phát triển, trong khi cơ sở hạ tầng về giao thông còn rất thấp kém - ông Vinh cho đây là một thách thức lớn!

Gần đây Chính phủ cũng đưa ra nhiều quan điểm đổi mới về vấn đề đầu tư cho giao thông, theo nguyên tắc trong lúc đầu tư công giảm dần thì phải tăng nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Xác nhận về nguồn vốn cho giao thông là bất cập và là vấn đề Chính phủ khó cân đối vì do trước đây chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Bộ trưởng, đây là một trong những “điểm tắc” của phát triển kinh tế trong tương lai và cũng là vấn đề bức xúc của tất cả các vùng, miền trong cả nước chứ không riêng gì chỉ ở những trung tâm đô thị lớn.

Thay vì trước đây đầu tư toàn bộ 100% vốn ngân sách nhà nước cho công trình thì nay sẽ phải phân ra. Ông Vinh đề nghị, những cơ sở hạ tầng về giao thông nói riêng và các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung nếu như có thể có khả năng thu hồi vốn thì hạn chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngân sách nhà nước chỉ làm vốn đối ứng, vốn “mồi”, nếu cần nhà nước chỉ hỗ trợ một phần thôi. Còn lại thì phải kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, các tập đoàn kinh tế của nước ngoài đầu tư vào - ông Vinh đề nghị.

Ông Vinh cho biết, hiện nay các tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực này rất lớn, rất nhiều tập đoàn của Nhật Bản, tập đoàn của Châu Âu, châu Mỹ và các nước trong khu vực đang rất mong muốn có cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, tuy nhiên họ còn chờ các quy định cụ thể.

Hiện nay chúng ta đang mở ra các cơ chế, đang xây dựng một loạt các hình thức để huy động vốn. Ông Vinh cho rằng, đây là một điều rất quan trọng và cần tập trung nguồn lực để có một hành lang pháp lý về các hình thức kêu gọi vốn đầu tư ngoài nhà nước như từ chính sách đất đai, chính sách giá cho đến các hình thức đầu tư đảm bảo cho doanh nghiệp có thể có lãi, có thể thu hút vốn…

Có như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng được yêu cầu xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong tương lai. Đây là một trong những vấn đề quan trọng - ông Vinh khẳng định.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/m-c-ch-v-n-cho-giao-thong-1.322460