Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Qui chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Mở cửa cho vốn ngoại vào doanh nghiệp Việt