Mở cửa kính tầng 94, khách hết hồn vì nhoài người 30 độ ra ngoài trời

Gốc
Trò chơi trên tầng 94 của một trung tâm thương mại ở Chicago (Mỹ) hấp dẫn nhiều du khách. Người tham gia phải bám vào tấm kính, nghiêng người 30 độ ra ngoài trời.

Anh Tú Theo Insider