Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mở đường chuyển gỗ hương ra khỏi Vườn quốc gia

Gốc

Để đốn hạ được 41 cây gỗ hương cổ thụ tại Vườn quốc gia Yok Đôn, lâm tặc phải dùng đến cưa máy và mở đường để chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng xe công nông…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89116.cand